Как да платите работа на непълно работно време

Съдържание:

Как да платите работа на непълно работно време
Как да платите работа на непълно работно време

Видео: Как да платите работа на непълно работно време

Видео: Как да платите работа на непълно работно време
Видео: Меня перевели в класс к Салли Фейс! 2023, Септември
Anonim

Работата на непълно работно време се разбира като изпълнение от служителя на редовна работа при условията, предписани в трудовия договор, в свободното му време от основната работа. С други думи, работата на непълно работно време предполага, че служителят има основно място за доходи.

Как да платите работа на непълно работно време
Как да платите работа на непълно работно време

Инструкции

Етап 1

Работата на непълно работно време често се бърка с работа на непълно или непълно работно време. Всъщност служителят и работодателят, в съответствие с руското законодателство, имат право да се споразумеят за продължителността на работния ден. Следователно човек, който работи на непълно работно време, може да има само определено място на работа, което ще бъде основното, т.е. не да е работник на непълно работно време, а да получава заплащане пропорционално на отработените часове.

Стъпка 2

Възнаграждението на работниците на непълно работно време също се извършва пропорционално на отработените часове или в зависимост от продукцията, или на други условия, определени от трудовия договор. Ако работник на непълно работно време работи в региони, където се предоставят различни надбавки или коефициенти, заплатата му се начислява в съответствие с тези надбавки.

Стъпка 3

Всички условия за възнаграждение на непълно работно време трябва да бъдат определени в трудов договор. Но в същото време трябва да се помни, че той може да получава по-малко от установената минимална работна заплата, тъй като минималната работна заплата предполага, че неквалифициран работник ще работи по нормата на работното време, установена от закона - 40 часа седмично. За служителите на непълно работно време продължителността на работната седмица не трябва да надвишава 20 часа. Следователно заплатите на служителите на непълно работно време ще бъдат по-ниски от тези на основните служители.

Стъпка 4

Както всички останали работници обаче, работниците на непълно работно време имат право да получават обезщетения и обезщетения, предвидени в закона. Те включват заплащане на отпуск, включително отпуск по майчинство, грижи за деца, плащане на удостоверения за временна нетрудоспособност и др. Но в същото време работниците на непълно работно време в случай на намаляване на персонала не получават обезщетения за съкращения, тъй като те имат основното си място на работа. Освен това работниците на непълно работно време нямат право на гаранции, дължими на лица, работещи в Далечния север, както и на съчетаване на обучение и работа.

Препоръчано: