Как да закупите валута

Съдържание:

Как да закупите валута
Как да закупите валута
Anonim

Различни организации и лица купуват валута за собствени цели, например за изплащане на заем, плащане по чуждестранен договор и други търговски операции, но само с участието на оторизирана банка и изключително съгласно правилата, установени от Националната банка. Нито покупката, нито продажбата на валута са възможни без участието на банката и ако това условие е нарушено, транзакцията се счита за невалидна.

Как да закупите валута
Как да закупите валута

Инструкции

Етап 1

Покупката и продажбата на валути е възможна чрез междубанков обмен на валута. Покупката на валута чрез банка е придобиване на чуждестранна валута по сключен договор за покупко-продажба с банка или по договор за поръчка. Сделките за покупка на чуждестранна валута се отразяват с помощта на сметка "Разплащания с длъжници и кредитори" No 76, а продажби - сметка "Трансфери в транзит" No 57.

Стъпка 2

За да закупите валута за плащане на стоки или услуги, предоставени от чуждестранна организация, трябва да подадете заявление до банката за закупуване на валута, да предоставите споразумение, според което тази валута ще бъде допълнително изпратена до местоназначението и да прехвърлите необходимата размер на средствата в национална валута с използване на осчетоводяване "Дебит на сметка 76 - Кредит на сметка 51".

Стъпка 3

За да извърши валутен контрол, банката трябва да постави върху оригиналите на всеки документ, предоставен от организацията, знак в нейното счетоводство като основа за закупуване на чуждестранна валута, въз основа на споразумение, да открие транзитна валутна сметка и текуща сметка в необходимата за организацията валута.

Стъпка 4

След като банката придобие безналична чуждестранна валута, банката кредитира средства по текущата валутна сметка на организацията по следния начин: „Дебит по сметка № 52 - кредит по сметка № 76“. Вписване в счетоводния регистър за отчитане на активите и пасивите се извършва в националната валута и едновременно с това в чуждестранна валута. Всички разходи и доходи, възникнали в хода на сделките за покупко-продажба на чуждестранна валута, следва да се отчитат като други плащания. В този случай се прави запис „Дебит по сметка No 76 - Кредит по сметка No 52“, а след това „Дебит по сметка No 91 - Кредит по сметка No 76“. Тоест първо се плаща банковата комисионна, а след това тази сума се отнася към други разходи.

Стъпка 5

Получената валута се отчита по официалния курс, определен от Националната банка към датата на получаване на средствата, въпреки че банката може да придобие валута по различен курс от официалния курс. В този случай разликата трябва да се включи в други разходи или приходи и да се отрази с помощта на записа „Дебит по сметка № 91 - Кредит по сметка № 76“.

Препоръчано: