Как да изплатите дивидент

Съдържание:

Как да изплатите дивидент
Как да изплатите дивидент

Видео: Как да изплатите дивидент

Видео: Как да изплатите дивидент
Видео: Дивиденды: это что такое и как получать дивиденды по акциям | Дивидендная доходность от акций 2023, Септември
Anonim

Ежегодно, въз основа на резултатите от финансовите дейности, акционерното дружество е задължено да изплаща дивиденти от своя акционер. Тази операция се изпълнява в съответствие с установените правила и изисква специално внимание от счетоводителя.

Как да изплатите дивидент
Как да изплатите дивидент

Инструкции

Етап 1

Изготвя годишните финансови отчети на предприятието въз основа на резултатите от финансово-икономическите дейности. Одобрява го на общото събрание на учредителите, което въз основа на данните от баланса взема решение за изплащане на дивиденти.

Стъпка 2

Определете размера на нетната печалба и размера на неразпределената печалба от предходни години, които са посочени в счетоводния отчет. Сравнете тези стойности с размера на уставния капитал на компанията. Ако нетните активи са по-големи от тази стойност, тогава учредителите имат право да вземат решение за изплащането на дивиденти по акции. В противен случай тази операция може да доведе до фалит.

Стъпка 3

Вземете решение на общото събрание на учредителите за това каква част от нетната печалба ще отиде за изплащане на дивиденти. Изгответе протокола от срещата, в който са отбелязани тези точки. Издава заповед за дружеството, според която счетоводителят е длъжен да начислява лихва върху акции на всички членове на дружеството.

Стъпка 4

Изчислете размера на дивидентите, платими на всеки акционер. По правило това изчисление се извършва пропорционално на общия размер на акциите. В някои случаи обаче предприятието може да вземе решение за метода си за определяне на дивиденти, който е задължителен в устава на компанията.

Стъпка 5

Регистрирайте изплащането на дивиденти в счетоводния отдел. За това се създават съответните нареждания за сетълмент в брой или платежни документи. В счетоводството тази операция е отразена в дебита на сметка 84 "Неразпределена печалба". В кореспонденция с него може да има сметка 75.2 „Разплащания с учредители за изплащане на доходи“или сметка 70 „Разплащания със служители за заплати“. При липса на печалба дивидентите се начисляват само върху привилегировани акции и се отразяват в дебита на сметка 82 "Резервен фонд".

Препоръчано: