Как да отпишем дълга за загуби

Съдържание:

Как да отпишем дълга за загуби
Как да отпишем дълга за загуби

Видео: Как да отпишем дълга за загуби

Видео: Как да отпишем дълга за загуби
Видео: HDD НА 1000 GIG ЗАКЛИНИЛО , РАСКЛИНИВАЕМ ЕГО 2023, Септември
Anonim

В процеса на правене на бизнес, предприятия, организации, индивидуални предприемачи генерират вземания и задължения. Те възникват в съответствие с договори между доставчици и купувачи, където са предписани условията за доставка, както и условията за плащане на доставките. Счетоводителят има право да отписва неплатени вземания и задължения от баланса на компанията.

Как да отпишем дълга за загуби
Как да отпишем дълга за загуби

Необходимо е

фирмени документи, формуляр за баланс, счетоводни документи, документи за купувачи и доставчици

Инструкции

Етап 1

За да се отпишат вземанията от баланса на организацията, е необходимо да се признае дългът като нереален за събиране от купувача. Счетоводителят представя договори с данъчната служба, фактури за купувачи, които са натрупали суми на дълга, счетоводни удостоверения за отписване, заповед на директора за възможността за отписване. Счетоводителят посочва сумите на вземанията в баланса по дебита на сметка 91 и ги насочва към подсметката, където се намират останалите разходи на дружеството. Дългът се счита за отписан и се отразява в разбивката на индивидуалните показатели за печалби и загуби по ред 007.

Стъпка 2

При отписване на вземания по давност, счетоводителят по същия начин посочва размера на дълговете в баланса, представя на данъчния орган договори, фактури, потвърждаващи възникването на дълг, актове за помирение с купувачи, счетоводни удостоверения, заповед от ръководителя до отпишете сумите на дълга.

Стъпка 3

Ако дружеството на купувача е ликвидирано, вземанията по него могат да бъдат отписани въз основа на документ за неговата ликвидация, извлечение от единния държавен регистър на юридическите лица за изключването на тази организация от него.

Стъпка 4

За да отпише задълженията по давност, изтичане на давността, организацията трябва да представи на данъчната служба инвентарен отчет за дългови задължения, договори с доставчици, за които са възникнали задължения, актове за помирение с доставчици. В баланса на дружеството счетоводителят посочва размера на дълговете по заема по подсметката на други приходи от сметка 91 от баланса. Отписаните задължения се отразяват в разбивката на индивидуалните показатели за печалби и загуби.

Стъпка 5

Както вземанията, така и задълженията трябва да бъдат отписани от баланса на дружеството не по-късно от отчетните периоди, когато се появи писмено основание за отписване.

Препоръчано: