Как да определите рентабилността на даден продукт

Съдържание:

Как да определите рентабилността на даден продукт
Как да определите рентабилността на даден продукт

Видео: Как да определите рентабилността на даден продукт

Видео: Как да определите рентабилността на даден продукт
Видео: Физика 7 кл (2013 г) Перышкин §4 Упр 1 №2.По рисункам 8 и 9 определите цену деления амперметра и во 2023, Ноември
Anonim

Рентабилността ви позволява да определите кой продукт е бил най-печеливш, т.е. най-печеливш за производство. Също така е необходимо да се вземе предвид, че себестойността въз основа на равновесни цени трябва да съответства на производствените разходи. В условията на административно-командна икономика, където цените се определят по волеви (субективен) начин, като целевите разходи на предприятието, разходите не отразяват състоянието на икономиката и в резултат на това беше невъзможно изчислява реалната рентабилност на продуктите.

Как да определите рентабилността на даден продукт
Как да определите рентабилността на даден продукт

Инструкции

Етап 1

Рентабилността на продуктите може да бъде по три начина: рентабилност на търговски продукти, продадени продукти и отделни продукти. Рентабилността на търгуемите продукти може да се определи от показателя за разходите на парична единица от продаваеми продукти или неговата реципрочност.

Формула:

(Т-С) / Т * 100, където Т е търговският продукт на предприятието на цени на едро; С е общата стойност на продаваемите продукти.

Съществува класическа формула за определяне на рентабилността на търговски продукт:

(T-C) / C * 100.

Рентабилността на продаваните продукти е съотношението на печалбата от продажбата на произведените продукти към нейната себестойност в пълен размер.

Рентабилността на продукта е съотношението на печалбата на единица произведен продукт към себестойността на продукта. Печалбата за артикул може да се намери от разликата между цената на едро на стоката и цената на себестойността.

Стъпка 2

Рентабилността на продуктите (нарича се още норма на печалбата) е съотношението на печалбата (общата й сума) към продажбите на продукти (относителната сума на печалбата, която представлява само 1 рубла текущи разходи) и производствените разходи.

Стъпка 3

С помощта на рентабилността на продуктите се оценява самата ефективност на производството на конкретни видове продукти, докато рентабилността на производството или общата рентабилност на баланса като цяло служи като показател за ефективността на компанията (промишленост).

Стъпка 4

Рентабилността на продуктите (услуги или работи) може да се определи за организацията като цяло или за отделни видове продукти. С помощта на рентабилността на продуктите е възможно да се определи дали е възможно някои видове да намалят себестойността. Можете също така да изчислите планираната рентабилност, ако компанията иска да внедри нов продукт.

Стъпка 5

За да намерите рентабилността на даден продукт като показател за ефективността на всички разходи за производство или маркетинг, трябва да използвате следната формула:

Печалба от продажбата на продукти: за общите производствени разходи * 100% = Рентабилност.

Препоръчано: