Какви данъци има в Русия

Съдържание:

Какви данъци има в Русия
Какви данъци има в Русия

Видео: Какви данъци има в Русия

Видео: Какви данъци има в Русия
Видео: Polina Gagarina - A Million Voices (Russia) - LIVE at Eurovision 2015: Semi-Final 1 2023, Септември
Anonim

Данъчната система на Руската федерация се съдържа в един документ - Данъчния кодекс на Руската федерация. Той съдържа субектите на данъчните отношения, отговорността за нарушения на данъчното законодателство, процедурите за изчисляване на данъци, както и видовете данъци, които съществуват в Русия.

Какви данъци има в Русия
Какви данъци има в Русия

Инструкции

Етап 1

Днес в Руската федерация има няколко вида данъци: федерални, регионални и местни. Федералният данък включва данък върху добавената стойност - косвен данък, който е форма на изтегляне в държавния бюджет на част от разходите за продукт, услуга или произведение, създадени на всички етапи на производството; акцизи, наложени върху главно артикули, предназначени за масово потребление; данък върху доходите на физическите лица; единен социален данък; данък общ доход; данък за добив на полезни изкопаеми; Национален данък; воден данък и такси за използване на водните ресурси и дивата природа.

Стъпка 2

Вторият вид данъци, установени в Руската федерация, са регионалните данъци. Те включват данъци върху имуществото на организации - данък върху движимо и недвижимо имущество, включително тези, прехвърлени за временно разпореждане, притежание или използване; данък върху хазартния бизнес, налаган на организации, които имат бизнес, занимаващ се с подобни дейности; данък върху транспорта, наложен върху собствениците на регистрирани превозни средства, а неговите платци могат да бъдат не само физически лица, включително индивидуални предприемачи, но и юридически лица.

Стъпка 3

Местни данъци, а именно поземления данък, платен от организации и физически лица, които притежават поземлени парцели въз основа на правото на безсрочно (постоянно) ползване, доживотно наследствено владение, както и върху правото на собственост; данък върху имуществото на физически лица, кредитиран в местния бюджет по местонахождението на облагаемия обект, наложен върху жилищни сгради, апартаменти, стаи, вили, гаражи, други сгради, конструкции или помещения, както и дялове в обща собственост на такъв имот.

Стъпка 4

Освен това в Руската федерация съществуват четири специални данъчни режима: опростена система, система за данъчно облагане на земеделските производители, специална система за прилагане на споразумения за споделяне на продукцията и единичен вменен данък върху дохода за определени видове дейности.

Стъпка 5

Изучавайки данъците, които съществуват в Руската федерация, не трябва да се забравя за вноските за задължително пенсионно осигуряване, както и за вноските за осигуряване срещу всякакви трудови злополуки.

Препоръчано: