Как да публикувате банково извлечение

Съдържание:

Как да публикувате банково извлечение
Как да публикувате банково извлечение

Видео: Как да публикувате банково извлечение

Видео: Как да публикувате банково извлечение
Видео: Отделения банков массово закрываются - что стоит за этим 2023, Ноември
Anonim

Разплащанията между предприятия се извършват чрез безкасов превод на средства между банкови сметки. Основният счетоводен документ за отчитане на сетълмент сметки в този случай е банково извлечение, което се предава на компанията с определена редовност. Всички действия в този случай се отразяват с помощта на сметка 51 „Текуща сметка“.

Как да публикувате банково извлечение
Как да публикувате банково извлечение

Необходимо е

извлечение от банкова сметка

Инструкции

Етап 1

Вземете извлечение от банкова сметка. Разделете всички операции на входящи и изходящи. Съберете първична документация, която потвърждава изпълнението на определени финансови транзакции, отразени в отчета.

Стъпка 2

Отразявайте получаването на средства по разплащателната сметка на предприятието по дебита на сметка 51. Ако има приходи от продажба на стоки, работи или услуги, тогава тази сметка ще съответства на сметка 90 „Продажби“. При продажба на дълготрайни активи, начисляващи лихви за съхранение на пари по разплащателната сметка, се отваря заем по сметка 91.1 "Други приходи". Отразявайте прехвърлянето на възстановяване на застрахователни премии, погасяване на вземания, както и плащане на глоби и неустойки от предприятия контрагенти по сметка 76 „Разплащания с различни длъжници и кредитори“. Формализирайте отсрочените приходи по кредита по сметка 98. Отразете средствата от целево финансиране по сметка 86. Ако са пристигнали средствата за възстановяване на надвнесени плащания към бюджета, отворете кредит по сметка 68 „Изчисления на данъци и такси“.

Стъпка 3

Осчетоводете изтичането на средства от разплащателната сметка към кредита по сметка 51. Ако средствата са изтеглени от разплащателната сметка за попълване на касата, отворете сметка 50 „Каса“чрез дебит. При превод на пари в чекови книжки и акредитиви се използва сметка 55 „Специални сметки в банки“.

Стъпка 4

Ако средствата са похарчени за плащане на стоки, услуги и работи, издаване на аванси или изтеглени от банката за сетълмент и касови услуги, тогава отворете дебит по сметка 60 "Разплащания с доставчици и изпълнители". Отразявайте плащането на данъци по сметка 68 и изплащането на заеми по дебита на сметка 66 или 67. Ако в хода на дейността е било необходимо да се върне предварително получения аванс от контрагента, то по дебитната сметка 62 “Разплащания с купувачи и клиенти.

Препоръчано: