Как да регистрирате промоция

Съдържание:

Как да регистрирате промоция
Как да регистрирате промоция

Видео: Как да регистрирате промоция

Видео: Как да регистрирате промоция
Видео: Пролетна промоция при регистрация 2023, Септември
Anonim

Акциите на успешни компании са един от най-атрактивните видове финансови инструменти. В някои случаи е допустимо прехвърляне на собствеността върху ценни книжа на друго лице. Това е възможно в случай на продажба на отделна акция или пакет ценни книжа, както и в някои други случаи, например при сключване на наследствени права. Регистрацията на наследството на ценни книжа трябва да се извършва в строго съответствие с изискванията на законодателството.

Как да регистрирате промоция
Как да регистрирате промоция

Необходимо е

  • - документ, доказващ самоличността на наследника;
  • - удостоверение за правото на наследяване.

Инструкции

Етап 1

Свържете се с упълномощения орган (нотариус), за да получите документ за правото на наследяване. Такова удостоверение се изисква, за да се направи вписване в съответния регистър за прехвърляне на собствеността върху акции.

Стъпка 2

Изчакайте нотариусът да направи писмено искане до регистриращия орган, който е регистраторът на конкретната компания, издала акциите. При поискване регистраторът ще предостави информация за броя и вида на акциите, държани в личната сметка на починалото лице.

Стъпка 3

Като притежавате удостоверение за наследство във вашите ръце, свържете се с посочения регистратор. Няма да е излишно да се уверим, че регистриращият орган има лиценз за регистрация, издаден от Федералната комисия за пазара на ценни книжа.

Стъпка 4

Попълнете специален формуляр за откриване на личен акаунт. Подписът на този документ трябва да бъде заверен от нотариус или поставен в присъствието на упълномощен представител на регистриращия орган.

Стъпка 5

Покажете на представителя на регистриращия орган оригинала или нотариално заверено копие на удостоверението за наследство. Платете и за регистрационни услуги (размерът на таксата се определя от установения ценоразпис на регистратора).

Стъпка 6

След това изчакайте, докато упълномощеният орган ви отвори лична сметка и прехвърли в нея ценни книжа от личната сметка на завещателя. В този случай в регистъра ще бъде направено съответно вписване, потвърждаващо прехвърлянето на собствеността върху ценните книжа.

Стъпка 7

Ако възнамерявате да получавате дивиденти от акции, които не са изплатени на завещателя, свържете се с организацията, издала ценните книжа, със съответно изявление. Към него прикачете извлечение от регистъра, потвърждаващо прехвърлянето на собствеността и копие от удостоверението за наследство.

Препоръчано: