Как да качите в 1C-извлечение

Съдържание:

Как да качите в 1C-извлечение
Как да качите в 1C-извлечение

Видео: Как да качите в 1C-извлечение

Видео: Как да качите в 1C-извлечение
Видео: Создание Распределенной Информационной Базы 2023, Септември
Anonim

Компанията извършва всички плащания в безналична форма, като прехвърля парични сметки от една разплащателна сметка в друга. Въз основа на тези операции банката предоставя извлечение в установения срок, което действа като първичен документ за счетоводство. Много счетоводители са изправени пред трудности, свързани с качването на извлечение в програмата 1С: Предприятие.

Как да качите в 1C-извлечение
Как да качите в 1C-извлечение

Инструкции

Етап 1

Получете банково извлечение за текущата си сметка. Прегледайте предоставената информация и разделете всички парични потоци на входящи и изходящи. Съберете първичната документация (фактури, актове, договори, платежни нареждания и др.), Която потвърждава изпълнението на финансовите транзакции, посочени в извлечението.

Стъпка 2

Стартирайте софтуера 1С: Предприятие. Отидете в менюто "Банка и касиер" и стартирайте секцията "Банково извлечение". Ако сте правилно съставили всички платежни нареждания в тази програма, автоматично ще се генерира списък с банкови транзакции. Проверете съответствието на тази информация с банковото извлечение. Поставете отметки в квадратчетата до отметнатите записи.

Стъпка 3

Кликнете върху бутона "Изпълнение", така че всички платежни нареждания да бъдат осчетоводени и автоматично отразени в сметките. Ако някой запис не съответства на банковото извлечение или липсва, тогава трябва да отидете в раздела „Платежни нареждания“и да направите съответните корекции или да генерирате нов документ.

Стъпка 4

Използвайте програмата Client-Bank, за да качите банково извлечение в базата данни 1C: Enterprise. За да направите това, първо трябва да конфигурирате синхронизирането на тези приложения. Стартирайте програмата "1C-Enterprise" и намерете елемента "Банков клиент" в раздела "Банка".

Стъпка 5

Изпълнете настройката на функцията. Тук трябва да зададете връзка към файловете за качване и изтегляне, които ще ви позволят да обменяте данни с Клиент-банката. Обърнете се към банковия техник за името на тези документи.

Стъпка 6

Отидете в програмата "Клиент-банка" и отидете в секцията "Импортиране на данни". Изберете програмата 1С: Предприятие в съответния елемент и щракнете върху бутона Синхронизиране. В резултат на това ще можете да обменяте данни между тези приложения. За да качите извлечение, трябва да стартирате 1С: Предприятие и да натиснете съответния бутон в менюто Банка.

Препоръчано: