Как да отразим покупката на компютър

Съдържание:

Как да отразим покупката на компютър
Как да отразим покупката на компютър

Видео: Как да отразим покупката на компютър

Видео: Как да отразим покупката на компютър
Видео: Подключение внешних кабелей компьютера 2023, Септември
Anonim

Някои счетоводители се объркват, когато организацията закупи компютърно устройство. В крайна сметка е доста трудно да се отрази такава покупка в счетоводството. Възниква въпросът в каква конфигурация да се отразява: изцяло или всички компоненти поотделно: мишка, клавиатура, системен блок.

Как да отразим покупката на компютър
Как да отразим покупката на компютър

Инструкции

Етап 1

За да разберете как да отразите покупката на компютър, първо трябва да се запознаете с бележките за доставка и фактурите. Ако в официалните документи стоките са изписани в един ред, например „Компютър, цената на 30 000 рубли“, то това трябва да се вземе предвид в баланса като цяло. Ако цялото оборудване е посочено по име, тогава е необходимо да се изписва с главни букви, съгласно списъка.

Стъпка 2

Според счетоводните правила закупеният компютър трябва да бъде отразен на сметка № 01 „Дълготрайни активи“или на сметка № 10 „Материали“. Само имайте предвид, че тя може да бъде отразена в състава на материалите само ако лимитът на цената на материалните запаси не е надвишен (такава информация е посочена в счетоводната политика на организацията). Ако компютърното устройство е записано на сметка 01, то се амортизира по сметка № 02 "Амортизация на дълготрайни активи".

Стъпка 3

Ако компанията е закупила компоненти за офис оборудване, работата по правилното им инсталиране е еквивалентна на монтаж, което води до начисляване на ДДС. В този случай счетоводителят трябва да изготви официални подкрепящи документи. Това могат да бъдат разписание (ако инсталирането е извършено от служител на компанията), акт за отписване на материали и други.

Стъпка 4

По време на монтажа счетоводителят е длъжен да прави записи в счетоводството: Дебит на сметка 08 „Инвестиции в нетекущи активи“Кредит на сметка 60 „Разплащания с доставчици и изпълнители“- отразява се цената на съставните части; Дебит на сметка 19 "ДДС върху закупени стойности" Кредит по сметка 60 - входящият данък е разпределена с добавена стойност; Дебитна сметка 08 Кредитна сметка 70 "Разплащания с персонал за възнаграждение" - отразява заплатата на служителя, извършил инсталацията; Дебитна сметка 08 Кредитна сметка 68 " Разчети за данъци и такси "и сметка 69" Разплащания за социално осигуряване и осигуряване »- отразен е размерът на данъците за работника, извършващ инсталацията.

Стъпка 5

След това счетоводителят ще трябва да пусне компютъра в експлоатация. Това се прави чрез следните осчетоводявания: Дебит по сметка 01 Кредит по сметка 08 - компютърът е пуснат в експлоатация;

Дебитна сметка 19 Кредитна сметка 68 - начислен ДДС.

Стъпка 6

След това през отчетния период е необходимо да се отрази плащането на ДДС върху тези компоненти. За това се правят следните записи: Дебит на сметка 68 Кредит на сметка 19 - ДДС, кредитиран за подробности;

Дебит по сметка 68 Кредит по сметка 51 „Разчетни сметки“- ДДС, платен в бюджета;

Дебит по сметка 68 Кредит по сметка 19 - приспаднат данък.

Препоръчано: