Как да отпишем пари в брой

Съдържание:

Как да отпишем пари в брой
Как да отпишем пари в брой

Видео: Как да отпишем пари в брой

Видео: Как да отпишем пари в брой
Видео: Пари Матч кидает игроков отзыв о пари матч букмекерская контора, не выводит денег ставки на спорт 2023, Септември
Anonim

Предприемачите и предприятията с банкови сметки извършват плащания за парични задължения, възникнали в процеса на икономически отношения, най-често в непарична форма. Но не винаги е възможно да се направи без сетълменти в брой, тъй като изплащането на заплати, надбавки за пътуване и продажба на стоки или услуги на населението включва използването на пари в брой.

Как да отпишем пари в брой
Как да отпишем пари в брой

Инструкции

Етап 1

Паричните сетълменти са плащания, извършени с пари в брой на предприемачи или предприятия за продажба на произведения, услуги или стоки. За да получават, харчат и съхраняват средства, организациите трябва да разполагат с оборудвана каса.

Стъпка 2

Паричните средства на организациите, включително получените в банката, могат да се използват за задоволяване на потребностите, възникнали в хода на дейността. Най-често срещаните операции за отписване на пари от касата на организацията:

- изплащане на заплати, обезщетения и бонуси на служители на организацията;

- доставка на средства до банката;

- закупуване на селскостопански продукти;

- пътни разходи;

- разходни транзакции за бизнес и производствени нужди.

Стъпка 3

Тегленето на средства от касата се извършва само въз основа на разходни документи: касови нареждания, ведомости за заплати. За тези лица, които не са включени в щатната таблица, издаването се извършва съгласно издадените за всяко лице разходни нареждания. В случай на издаване на парични средства на отделни лица по разходни документи, касиерът трябва да изиска паспорт, за да идентифицира лицето.

Стъпка 4

Издаването може да бъде направено само на лицето, чиито данни са посочени във фиша за разходи. Издаването на друго лице се извършва само въз основа на пълномощно, което остава в касовите документи. Издаването на средства от касата не се дебитира без подпис на получателя върху разходния документ, тъй като това е задължителен критерий за изпълнение на всякакви документи, свързани с разходни операции.

Стъпка 5

Издаването на средства по сметка може да се извърши за сметка на получените приходи, остатъка от пари в касата и за сметка на средствата, получени от банката. Издаването на отчетни средства се извършва само при условие на доклад за предварително издадените суми. Отписването се извършва, след като служителят, получил средствата, отчете изразходваните парични средства, като подаде „Отчет за използването на средствата“.

Стъпка 6

Паричните средства, държани в касата на предприятието, не трябва да надвишават лимитите, установени в предприятието като цяло; те трябва да бъдат предадени на банката, където се обслужва организацията, за да бъдат кредитирани по разплащателните сметки на предприятието.

Препоръчано: