Как да попълните регистъра на касиер-оператор през 2017г

Съдържание:

Как да попълните регистъра на касиер-оператор през 2017г
Как да попълните регистъра на касиер-оператор през 2017г

Видео: Как да попълните регистъра на касиер-оператор през 2017г

Видео: Как да попълните регистъра на касиер-оператор през 2017г
Видео: Комментарий по поводу ограничения регистрационных действий, А-24 01.02.2017 2023, Септември
Anonim

Дневникът на касата-оператор е документ, който се попълва ежедневно. Той води записи на приходите и разходите. Показанията на гишетата на касата се записват. Списанието трябва да бъде завързано, номерирано, подписано от данъчния орган, главен счетоводител и старши касиер. Трябва да бъде поставен официалният печат на организацията. Записите се правят с мастило или писалка, без петна и корекции. Ако има корекции, се поставя печат и се поставят подписите на главния счетоводител и старшия касиер. Всеки касиер има свой собствен дневник.

Как да попълните дневника на касиер-оператор
Как да попълните дневника на касиер-оператор

Инструкции

Етап 1

В колона # 1 запишете датата (ден, месец, година).

Стъпка 2

Колона No2 се попълва, ако има раздели. Ако не е разделен на раздели, не е необходимо да го попълвате.

Стъпка 3

В колона номер 3 запишете фамилията, собственото име, бащиното име на касиера, работещ в дадения ден.

Стъпка 4

В колона № 4 запишете показанията на касата по време на затварянето. Серийният номер на Z-отчета.

Стъпка 5

В колона № 5 запишете показанията на контролния уред. Данъчната служба не обръща внимание на тази графа. Може да се попълни или да се постави тире.

Стъпка 6

Колона 6 - показания на тотализиращия брояч в началото на работната смяна.

Стъпка 7

Колони №7 и №8 се подписват от касиера - касиер и старши касиер.

Стъпка 8

В колона номер 9 запишете точните показания на касата в края на работната смяна.

Стъпка 9

Колона 10 - сумата на приходите на ден. Тя трябва да е същата като разликата между колони 6 и 9. Извадете показанията в началото на смяната от показанията в края на смяната.

Стъпка 10

Колона 11 - сумата в брой (приходи).

Стъпка 11

Колона 12 - броят на приетите документи за плащане.

Стъпка 12

Колона № 13 - общата сума на средствата за приетите документи.

Стъпка 13

Колона № 14 - общата сума на приходите (добавете числата в колона № 11 и № 13).

Стъпка 14

Колона # 15 - сумата на парите, върната на купувача за пробити чекове. Сборът от събрани колони № 14 и № 15 трябва да съвпада с колона № 10.

Стъпка 15

Можете да върнете пари от касата само за пробити чекове, да приложите акт от KM - 3, за връщане на парите.

Стъпка 16

Колона номер 16 - подписът на касата.

Стъпка 17

Колона 17 - подпис на старшия касиер.

Стъпка 18

Колона 18 съдържа подписа на главния счетоводител. Всички подписи се правят в края на работната смяна.

Препоръчано: