Как да се определи ефективността на едно предприятие

Съдържание:

Как да се определи ефективността на едно предприятие
Как да се определи ефективността на едно предприятие

Видео: Как да се определи ефективността на едно предприятие

Видео: Как да се определи ефективността на едно предприятие
Видео: Боевые искусства С чего начать? 2023, Септември
Anonim

Анализът на ефективността на предприятието е необходим на неговите мениджъри за оценка на финансовото състояние и последващо стратегическо планиране. Също така, резултатите от такъв анализ на предприятието също са необходими на инвеститорите, кредиторите, одиторите и други заинтересовани страни. Но трябва да се отбележи, че в условията на пазарна икономика обективната оценка на ефективността на предприятията е важна не само на микро ниво, тъй като именно предприятията са съставна част от икономиката на страната като цяло.

Как да се определи ефективността на едно предприятие
Как да се определи ефективността на едно предприятие

Необходимо е

баланса на предприятието

Инструкции

Етап 1

Анализирайте основните показатели на предприятието, като: обем на продажбите, печалба от продажби, разходи и разходи за дистрибуция. Тези показатели се показват в баланса на компанията за текущия период. Служителите на счетоводния отдел отговарят за съставянето на баланса на предприятието. След това анализирайте вземанията и задълженията на предприятието. За да направите това, е необходимо да сравните сумите на вземанията и задълженията, както и да определите степента на тяхното увеличение.

Стъпка 2

Оценете текущата производствена дейност на предприятието. За да направите това, е необходимо да се изчисли показателят за рентабилност на предприятието, който показва колко печалба от продажбите пада върху една парична единица разходи. Рентабилността на предприятието се изчислява като отношение на печалбата от продажби към себестойността на продадените стоки. Рентабилността на основния бизнес се изразява като процент.

Стъпка 3

Анализирайте структурата на собствения капитал на компанията. За да направите това, оценете такива компоненти на собствения капитал като: уставен капитал, допълнителен капитал, резервен капитал, социален фонд, целеви финанси и постъпления. Данните за анализ на тези показатели могат да бъдат взети от баланса на предприятието за отчетния период. В резултат на оценката на структурата на собствения капитал на компанията е възможно да се направят изводи за това колко собствени средства компанията изразходва за изпълнение на производствени дейности.

Стъпка 4

Анализирайте ефективността на използването на корпоративни ресурси. За да направите това, оценете ефективността на използването на дълготрайните и нематериалните активи на компанията. Дълготрайните активи включват: сгради, конструкции, превозни средства, оборудване и др. Нематериалните активи на предприятието включват: авторски права, програми, патенти, лицензи, търговски марки и др.

Стъпка 5

Идентифицирайте факторите и причините, повлияли на настоящото състояние на производствената дейност на предприятието. След това подгответе и обосновете управленски решения за идентифициране и мобилизиране на резерви за подобряване на ефективността на производствените дейности на предприятието.

Препоръчано: