Какво е квота

Съдържание:

Какво е квота
Какво е квота

Видео: Какво е квота

Видео: Какво е квота
Видео: BYMG-Какво Е? 2023, Юни
Anonim

Терминът "квота" не може да бъде дефиниран еднозначно. Този термин идва от латинската дума, означаваща дял или част, която може да се припише на всеки. В тази връзка квотата е дял от участие в съвместен бизнес (производство или продажба на стоки, износ или внос), осъществяван от няколко производители.

Какво е квота
Какво е квота

Инструкции

Етап 1

В тесен смисъл квотата е количествено ограничение на стоки от определена категория, на които е разрешено да се внасят в държава от чужбина или да се изнасят от нея. Процесът на определяне на квоти се нарича квоти.

Стъпка 2

Квотите са мярка за оперативно регулиране на външноикономическите връзки на държавата. Чрез квоти се установяват стойностни и количествени ограничения върху износа и вноса на стоки за определен период. Квотите могат да бъдат въведени по отношение на определени стоки, превозни средства, строителство, услуги, произведени от една държава или група държави.

Стъпка 3

Квотите действат като нетарифна мярка за регулиране на външната икономика на страната. Той е предназначен да контролира търсенето и предлагането на вътрешния пазар, а също така служи като отговор на дискриминационни действия на чуждестранни търговски партньори.

Стъпка 4

Установяването на квоти има както положителни, така и отрицателни аспекти. Производителите и заетите в защитените индустрии имат значителни печалби в по-високи маржове. Тези предприятия, които са под натиск от чуждестранни конкуренти, могат да изискват от държавата въвеждането на квоти. Но в същото време вътрешните стоки стават по-скъпи, отколкото при свободната търговия, което води до по-тесен набор от потребителски избор.

Стъпка 5

Има няколко вида квоти в международното регулиране на търговията:

- глобалната квота определя общия обем на вноса на стоки в страната за определен период, независимо от техния вид и производители;

- квота за внос е количествено ограничение върху вноса на определени стоки в държава, установено от държавата с цел защита на собствения пазар;

- индивидуална квота ограничава доставката на определен продукт за страната;

- сезонната квота установява ограничение върху вноса на селскостопански продукти през периода на прибиране на реколтата в страната;

- митническа квота - квота, в рамките на която вносните стоки се облагат с мита;

- квота за износ - определен обем на доставките за износ на определени стоки.

Популярни по теми