Как да одитирате организация

Съдържание:

Как да одитирате организация
Как да одитирате организация

Видео: Как да одитирате организация

Видео: Как да одитирате организация
Видео: Хранение документов. Расхламление и простая бюджетная организация хранения документов дома. Уборка. 2023, Септември
Anonim

Основната цел на задължителния одит е да предостави становище на одиторската фирма за това дали такова отчитане отразява активите и пасивите във всички съществени показатели. Той също така определя финансовите резултати от дейността на клиента през отчетния период, в съответствие с всички необходими изисквания на законодателството на Руската федерация.

Как да одитирате организация
Как да одитирате организация

Инструкции

Етап 1

При извършване на одит е необходимо да се проверят всички налични документи, доклади и баланси на одитираното дружество за тяхната точност. В същото време надеждността означава степента на точност на одиторските данни на счетоводните или финансовите отчети, което позволява на потребителите да правят правилни заключения въз основа на резултатите от икономическите дейности относно финансовото и имущественото състояние на компанията. На свой ред, всички информирани решения трябва да се вземат въз основа на тези констатации.

Стъпка 2

Одитът се извършва само въз основа на първични документи, както и информация за икономически дейности, която се предоставя от самия клиент.

Стъпка 3

Планирането и изпълнението на одита се извършва въз основа на определени вътрешни стандарти, разработени въз основа на всички необходими приложими федерални правила (или стандарти) за одит. Започнете с общ одит на състоянието на бизнеса. Виж всички

учредителни документи - това ще ви помогне в бъдеще, с по-подробно проучване на състоянието на нещата.

Стъпка 4

Одитът трябва да се извърши по такъв начин, че да се получи необходимото уверение, че тези финансови отчети не съдържат съществени отклонения. Тоест несъответствия и грешки, които биха могли да окажат значително влияние върху финансовите или счетоводните отчети.

Стъпка 5

Вижте документацията за персонала, която е на разположение в одитираното предприятие. Проверете дизайна на документацията за персонала в съответствие с GOST, нормативни документи, инструкции за работа в офиса, приети от компанията.

Стъпка 6

Проверете състоянието на личните досиета на служителите - наличност на документи, унификация на документи, коректност на изпълнението в съответствие с Кодекса на труда на Руската федерация. След това проверете състоянието на щатната маса, съответствието на длъжностите и служителите.

Стъпка 7

Проверете състоянието на длъжностните характеристики - за съответствие с функционалност, категоризация, наемане и уволнение, изисквания за работа, права и отговорности на служителите в организацията.

Стъпка 8

Проверете състоянието на графика за ваканция, реда за одобрение, както и попълването и валидността на графика.

Стъпка 9

Проверете спазването на изискванията за попълване на необходимия пакет документи за извършване на командировки - наредби за командировки и документи.

Стъпка 10

Проверете състоянието на деловодството в организацията - обединяването на документите, подразделението им на административни, организационни, информационни, разбирането на служителя за значението и същността на всички тези групи, Албума на единните форми на организация и Инструкцията за водене на документация.

Стъпка 11

След проверка направете списък с необходимите промени.

Препоръчано: