Как да идентифицирам ревизия

Съдържание:

Как да идентифицирам ревизия
Как да идентифицирам ревизия

Видео: Как да идентифицирам ревизия

Отличия серверных жестких дисков от десктопных
Видео: Ревизия начатых процессов 22.11.2021 2023, Януари
Anonim

Одитът е един от методите на финансов контрол, който ви позволява да проверите законността и валидността на стопанските транзакции, извършвани в предприятието. В хода на одита се изследва правилността на финансовите отчети и законосъобразността на действията на служителите на организацията, отговорни за изготвянето му.

Как да идентифицирам ревизия
Как да идентифицирам ревизия

Инструкции

Етап 1

Не забравяйте, че одиторската процедура е строго регламентирана от закона. Изпълнението му може да бъде неочаквано за ревизираните лица, което означава, че благодарение на одита е възможно да се получи най-обективната информация за дейността на предприятието. Одитът се извършва бързо, в противен случай може да попаднете на скривалище за смущения в работата на фирмата. Информацията, получена по време на одита, е поверителна, което означава, че не подлежи на разкриване и трябва да бъде поверителна.

Стъпка 2

Моля, имайте предвид, че има няколко вида ревизии. По съдържание те се делят на документални и фактически. По време на документален одит ще трябва да проверите различни финансови документи: фактури, чекове, фактури, разчети, отчети и т.н. Ако трябва да проверите действителното съществуване на стойности, тогава говорим за действителната ревизия. При този вид одит се организира инвентаризация, проверява се състоянието на складовете, извършват се изчисленията и претеглянето на стоковите стойности.

Стъпка 3

Можете да информирате ръководителя на организацията предварително за предстоящия одит. В този случай се извършва планиран одит. При необходимост се извършват непланирани одити. По правило това се прави в случай на сигнали за нарушения на финансовата дисциплина, които изискват незабавно разследване.

Стъпка 4

Освен това има фронтални и персонализирани ревизии. При фронт одит трябва да проверите всички сметки на фирмата за определен период. Селективният одит е одит на дейностите на предприятието за определен, обикновено кратък период от време.

Стъпка 5

Не забравяйте, че в зависимост от обхвата на одитираната дейност одитите са сложни, при които финансовите дейности на предприятието се проверяват в различни области и тематични, когато се изследва някоя от областите на дейност (например, правилността на изчисляване и плащане на данъци).

Популярни по теми